Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 415/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ś. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Ś.

II SA/Wr 39/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L.K. w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy L. K. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.