Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1073/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-06

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Śródmieście Wschód w Krakowie na uchwalę nr XXVII/202/16 Gminy Skała w sprawie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie punktu 4.3 i 4.6 załącznika do uchwały