Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1080/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Koszycach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Koszyce w części obejmującej treść załącznika do uchwały: Zgodnie z art.56 ustawy Kodeks karny - skarbowy ( tj. Dz.U. z 2007r Nr 11 poz.765 z...

I SA/Kr 572/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lipinki w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lipinki stwierdza nieważność załącznika Nr 1 zaskarżonej uchwały zatytułowanego 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi' w części dotyczącej imienia ojca, imienia matki zawartego...

I SA/Kr 676/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jordanów, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie Załącznika w części C.1 obejmującej rubryki ' data urodzenia', 'imię ojca', 'imię matki', '...

I SA/Kr 677/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jordanów, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie Załącznika w części C.1 obejmującej rubryki ' data urodzenia', 'imię ojca', 'imię matki', 'n...

I SA/Kr 1133/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Szaflary, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Szaflary, I. stwierdza nieważność załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały zatytułowanego 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, komunalnymi - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkań...

I SA/Kr 1737/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych I. stwierdza nieważność załącznika Nr 1 do uchwały w części dotyczącej pkt D w zakresie stwierdzenia ' Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie dany...

I SA/Kr 1687/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - stwierdza nieważność załącznika Nr 1 zaskarżonej uchwały w części zawierającej oświadczenie składającego deklarację, złożone pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów kodeksu karnego skarbowego, że podane dan...

I SA/Kr 328/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Stryszowie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej nałożenie w Załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały zatytułowanych 'Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamie...

I SA/Kr 911/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lipnica Wielka, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - stwierdza nieważność załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały zatytułowanego 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, komunalnymi' w części dotyczącej rubryki 'I' w zakresie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości odpowiedzialności, karnej za ...

I SA/Kr 1179/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, , - stwierdza nieważność załącznika do uchwały zatytułowanego 'Deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, komunalnymi' w pozycji C.1 punkcie 7 zawierającej obowiązek podania, nr telefonu lub ...
1   Następne >   2