Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie powierzenia [....] Sp. z o.o. w T. wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

II SA/Kr 1392/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie powierzenia 'A' Sp. z o.o. w T. wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Tarnowa;

II SA/Kr 869/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-12

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXIII/209/2013 Rady Gminy Mogilany w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

II SA/Kr 681/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Skrzyszów w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Kr 1459/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Łososinie Dolnej w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łososina Dolna stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części jej: § 1 pkt 9, § 2 pkt 21, § 4 ust. 5 w zakresie słowa 'niezwłocznie', § 6 w zakresie słów 'oraz kosić trawy i chwasty', § 7 ust. 4, § 8 ust. 1, § 8 ust. 5, § 9, § 13 zdanie 2, § 14, § 17 ust. 1 pkt 2, § 21 i § 22.

II SA/Kr 682/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tuchowie w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.