Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

I FSK 1374/06 - Wyrok NSA z 2007-10-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za luty 2004 r.