Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

SA/Rz 2147/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego 1/

SA/Bd 2904/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

II SA/Lu 683/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego Uchyla zaskarżoną decyzję.

SA/Bd 2749/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Lu 1094/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego