Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 1069/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego od dnia 1 czerwca 2017 r.

III SA/Łd 1141/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego od

III SA/Gd 345/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 189/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego od

III SA/Łd 414/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego od

III SA/Łd 966/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego od 1 kwietnia 2017 roku

III SA/Gd 466/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Ke 494/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 2558/16 - Wyrok NSA z 2018-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie utraty uprawnień do równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Gl 520/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2