Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 566/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo