Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Lu 1661/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy w przedmiocie uchylenia postanowienia dotyczącego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego zajęcia wynagrodzenia za pracę uchyla zaskarżone postanowienie i zasądza od Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy na rzecz S. K. 1

VII SA/Wa 234/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-03

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uznanie zarzutów za nieuzasadnione