Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Skarżony

P 4/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-04

Art. 42 ust. 1 pkt 6 w związku z ust. 5 ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509 ze zm./ w zakresie, w jakim stanowi, że dodatek mieszkaniowy nie przysługuje, gdy liczba członków gospodarstwa domowego przekracza 6 osób zaś powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu w domu wielorodzinnym przekracza powierzchnię normatywną /70 m kw./ o więcej niż 30 procent, jest niezgodny z art. 67 ust. 2, art. 79 ust. 1 zd. 2 oraz z art. 1 przepisów konstytucy...

P 2/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-11

Przepisy paragrafów 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. nr 119 poz. 570/ nie są niezgodne z art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 6, art. 44 ust. 4 i art. 45 ust. 3 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509 ze zm./.

III ZP 23/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1997-10-09

Wniosek, czy też poczynając od miesiąca, w którym taki wniosek został złożony /art. 39 ust. 1 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych - Dz.U. nr 105 poz. 509 ze zm./?~ podjął następującą uchwałę: