Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Skarżony

II SA/Ka 1954/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu dodatku mieszkaniowego

OPK 19/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-10-25

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przy udziale Włodzimierza Skoniecznego, prokuratora prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Renaty Ewy O. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego po rozpoznaniu w dniu 25 października 1999 r. na posiedzeniu jawnym, pytania prawnego pełnego składu SKO w O. zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 1