Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Skarżony

II SA/Gd 1083/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zwrotu dodatku mieszkaniowego

OPK 23/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-05-20

Naczelny Sąd Administracyjny - przy udziale Ryszarda Walczaka prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Piotra M. od decyzji Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2002 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w J.

OPK 24/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-09-16

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Waldemara Grudzieckiego, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Grażyny K. od decyzji Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T.-M. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego po rozpoznaniu w dniu 16 września 2002 r. na posiedzeniu jawnym pytań prawnych pełnego składu SKO w P.

OPK 25/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-09-16

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie z odwołania Henryka M. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T.-M. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego po rozpoznaniu w dniu 16 września 2002 r. na posiedzeniu jawnym pytań prawnych pełnego składu SKO w P.

OPK 27/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-09-16

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Waldemara Grudzieckiego, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Ireneusza J. od decyzji Prezydenta Miasta J.-G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego po rozpoznaniu w dniu 16 września 2002 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w J.

III RN 202/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu (...)