Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

OSK 380/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

SA/Sz 2893/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego /. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji I

OSK 398/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

SA/Sz 1964/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

SA/Sz 1350/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej

SA/Sz 812/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego /. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Burmistrza [...]z dnia[...]. nr [...] I

SA/Sz 820/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie zwiększenia stawki równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania

II SA/Rz 459/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-10-29

Skarga B. G. na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Bd 195/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta [...] nr [...]

OSK 896/04 - Wyrok NSA z 2004-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie wznowienia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   8