Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 412/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego w kwocie [...]zł za okres [...] miesięcy od dnia [...]r.

I OSK 789/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

OSK 912/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 117/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. z 30 września 2004 r. (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

OSK 1676/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

OSK 1369/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowego kolegium Odwoławczego w G. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

OSK 1926/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ł. dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składnikó...

IV SA/Wr 456/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Wr 867/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wr 2482/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   10