Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 55/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

IV SA/Po 17/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie cofnięcia skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego;

III SA/Gd 71/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 910/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 2175/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 71/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 71/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 1351/07 - Wyrok NSA z 2008-07-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego

I OSK 1352/07 - Wyrok NSA z 2008-07-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 470/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   20