Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 585/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 950/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 692/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 1492/08 - Wyrok NSA z 2009-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 964/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

Sprawa ze skargi A. S. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2175/07 przez Prezydenta Miasta W.

II SA/Sz 1126/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego I

VIII SA/Wa 711/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Lu 148/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Lu 175/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji uchylających decyzje w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta nr [...] oraz postanowienia Prezydenta Miasta nr [...].

III SA/Lu 223/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   15