Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 23/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 370/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 448/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia, że przyznany dodatek mieszkaniowy należał się także jemu, jako członkowi gospodarstwa domowego, zobowiązania organu do uregulowania zaległości i należności za czynsz, media, światło oraz wypłaty świadczenia na życie i wypłatę odszkodowani...

IV SAB/Wr 33/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-09

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie cofnięcia M. R. dodatku mieszkaniowego

I OSK 321/10 - Wyrok NSA z 2010-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 1694/09 - Wyrok NSA z 2010-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku w przedmiocie równoważnika pieniężnego z tytułu braku lokalu mieszkalnego

I OSK 1010/10 - Wyrok NSA z 2010-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie wysokości dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1317/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego I

I OSK 17/10 - Wyrok NSA z 2010-06-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

IV SA/Gl 759/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   14