Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 403/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego

I OZ 484/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 620/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Po 331/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego;

II SA/Wa 2086/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego za okres od 1 listopada 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r.

II SA/Go 706/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 34/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 35/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 38/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego

I OSK 1728/10 - Wyrok NSA z 2011-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie
1   Następne >   +2   +5   10