Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

I OSK 2506/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

IV SA/Wr 569/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OSK 2510/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

IV SA/Gl 1177/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 372/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 443/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego

II SA/Po 894/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego;

IV SA/Wr 155/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 967/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

IV SA/Gl 619/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   11