Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 665/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 705/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 2325/13 - Wyrok NSA z 2014-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 3022/13 - Wyrok NSA z 2014-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1293/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OSK 194/14 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 333/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 345/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 9/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego za okres od 1 października 2013 roku do 31 marca 2014 roku

II SA/Wa 2164/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   11