Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

I OSK 751/15 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w L. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

IV SA/Gl 558/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 2684/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OSK 2944/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 733/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 566/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

II SA/Sz 776/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

I OSK 702/15 - Wyrok NSA z 2016-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

I OSK 81/15 - Wyrok NSA z 2016-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 2100/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   9