Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

III SA/Gl 994/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 935/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

II SA/Ke 1118/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 1722/18 - Wyrok NSA z 2020-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego