Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 23/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 370/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 403/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1032/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 692/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 412/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego w kwocie [...]zł za okres [...] miesięcy od dnia [...]r.

I OSK 789/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

SA/Sz 1534/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego I u m a r z a postępowanie sądowe, II przyznaje od Skarbu Państwa

IV SA/Po 17/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie cofnięcia skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego;

OSK 912/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   18