Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 24/96 - Postanowienie Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Minister Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach SA/Ka 2880/9