Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Skarżony

OPK 23/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-05-20

Naczelny Sąd Administracyjny - przy udziale Ryszarda Walczaka prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Piotra M. od decyzji Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2002 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w J.

OPK 24/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-09-16

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Waldemara Grudzieckiego, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Grażyny K. od decyzji Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T.-M. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego po rozpoznaniu w dniu 16 września 2002 r. na posiedzeniu jawnym pytań prawnych pełnego składu SKO w P.

OPK 25/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-09-16

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie z odwołania Henryka M. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T.-M. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego po rozpoznaniu w dniu 16 września 2002 r. na posiedzeniu jawnym pytań prawnych pełnego składu SKO w P.

OPK 19/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-10-25

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przy udziale Włodzimierza Skoniecznego, prokuratora prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Renaty Ewy O. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego po rozpoznaniu w dniu 25 października 1999 r. na posiedzeniu jawnym, pytania prawnego pełnego składu SKO w O. zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 1

OPK 27/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-09-16

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Waldemara Grudzieckiego, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Ireneusza J. od decyzji Prezydenta Miasta J.-G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego po rozpoznaniu w dniu 16 września 2002 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w J.

VI SA 6/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-10-30

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie z odwołania Zdzisława K. od decyzji Prezydenta Miasta P. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, po rozpoznaniu w dniu 30 października 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593/, o następującym brzmieniu:~Czy art. ...

VI SA 7/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-11-06

Wniosek Prezydenta Miasta E. o stwierdzenie nieważności decyzji SKO w (...) KO 8176/8/95, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593/, o następującym brzmieniu:~1. Czy jeżeli osoba zamieszkująca w lokalu...

III AZP 4/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-07-05

Wniosek złożonego po 12 listopada 1994 r. o stwierdzenie nieważności lub wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną o przydziale lokalu?~ podjął następującą uchwałę:

VI SA 11/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-11-06

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta W. SL.7144/11/95 /KO 236/95/, SL.7144/9/95 /KO 237/95/, SL.7144/330/94 /KO 238/95/, SL.7144/394/94 /KO 239/95/, SL.7144/25/95 /KO 240/95/, dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych Annie P., Zenonowi R., Janinie L., Halinie M. i Janinie K., po rozpoznaniu w dniu 6 listo...