Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Skarżony

SA/Ł 1229/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-10-30

skargę Doroty N. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.