Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Skarżony

II SA/Gd 451/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-17

Skoro część mieszkania zajmowanego przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego zajmuje osoba, która prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, to powierzchnia tej części mieszkania nie powinna być zaliczana do powierzchni użytkowej lokalu przeliczanej na liczbę członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, jeżeli jest ona zajmowana na podstawie tytułu prawnego.

II SA/Gd 1083/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zwrotu dodatku mieszkaniowego