Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Skarżony

II SA/Ka 1954/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu dodatku mieszkaniowego