Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Skarżony

II SA/Wr 1801/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO (...) z 20 sierpnia 1998 r. (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego,