Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SA/Bk 523/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-06

Sprawa ze skargi J.M. na decyzje SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania innemu organowi

II SA/Bk 524/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji odmawiającej zmiany decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia innemu organowi

II SA/Bk 606/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bk 1066/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bk 1099/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bk 453/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bk 559/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bk 864/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bk 316/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Bk 30/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego na okres od 1 października 2006r. do 31 marca 2007r.
1   Następne >   +2   4