Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 1032/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 333/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 423/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 567/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależenie pobranego świadczenia

III SA/Kr 857/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1034/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu s k a r g ę

III SA/Kr 374/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 160/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 76/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 516/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   5