Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

III SA/Lu 402/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Lu 561/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Lu 273/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję S. K. O w L. w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Lu 148/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Lu 175/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji uchylających decyzje w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta nr [...] oraz postanowienia Prezydenta Miasta nr [...].

III SA/Lu 223/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Lu 316/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Lu 361/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SAB/Lu 10/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania decyzji

III SA/Lu 787/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   6