Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 443/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 100/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 226/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 197/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 241/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Op 19/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w Opolu w przedmiocie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego zobowiązuje Komendanta Miejskiego Policji w Opolu do wydania decyzji w przedmiocie wniosku skarżącego J. M. o wypłatę równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego za lata 2006

II SA/Op 575/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 188/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 537/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 521/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   4