Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Po 17/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie cofnięcia skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego;

II SA/Po 894/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego;

II SA/Po 315/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego;

II SA/Po 331/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego;

II SA/Po 268/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego;

IV SA/Po 159/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

IV SA/Po 456/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Po 374/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Po 3/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Po 118/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania lokalu
1   Następne >   +2   +5   7