Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SA/Rz 1111/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

II SA/Rz 580/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Rz 942/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

SA/Rz 1566/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-06-28

skarg E. O. na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Rz 133/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do dodatku mieszkaniowego

II SA/Rz 409/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w (...) w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej

II SA/Rz 503/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie domu jednorodzinnego

SA/Rz 740/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Rz 1005/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Rz 459/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-10-29

Skarga B. G. na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   5