Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

SA/Sz 1534/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego I u m a r z a postępowanie sądowe, II przyznaje od Skarbu Państwa

II SA/Sz 629/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

SA/Sz 1777/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 835/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 48/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 92/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 339/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego u m a r z a postępowanie sądowe

II SA/Sz 484/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego I

II SA/Sz 414/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego I

SA/Sz 2893/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego /. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji I
1   Następne >   +2   +5   +10   19