Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 403/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 412/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego w kwocie [...]zł za okres [...] miesięcy od dnia [...]r.

IV SA/Wr 55/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

IV SA/Wr 569/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 372/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 456/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 448/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia, że przyznany dodatek mieszkaniowy należał się także jemu, jako członkowi gospodarstwa domowego, zobowiązania organu do uregulowania zaległości i należności za czynsz, media, światło oraz wypłaty świadczenia na życie i wypłatę odszkodowani...

II SA/Wr 867/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 155/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Wr 2482/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   14