Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1418/18 - Wyrok NSA z 2018-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie wypłaty świadczenia mieszkaniowego