Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Bk 30/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego na okres od 1 października 2006r. do 31 marca 2007r.

II SA/Bd 195/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta [...] nr [...]

IV SA/Po 186/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta C. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Bk 29/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego na okres od 1 maja 2007 roku do dnia 31 października 2007 roku zobowiązuje Burmistrza Miasta Z. do wydania w terminie jednego miesiąca od daty zwrotu akt organowi, decyzji rozstrzygającej o wniosku K. M. o przyznanie dodatku mieszkaniowego na okres od 1 maja 2007 roku do 31 października 2007r.