Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1335/10 - Wyrok NSA z 2011-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 573/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w S. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania