Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

I SA/Lu 633/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia kwoty nadmiernie pobranej z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w 2002r.

III SA/Wa 1493/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2006 r.

III SA/Łd 868/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z [...] znak [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na pismo pozostawiające bez rozpoznania wniosek w sprawie zarzutów na postepowanie egzekucyjne