Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 448/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia, że przyznany dodatek mieszkaniowy należał się także jemu, jako członkowi gospodarstwa domowego, zobowiązania organu do uregulowania zaległości i należności za czynsz, media, światło oraz wypłaty świadczenia na życie i wypłatę odszkodowani...

IV SAB/Wr 33/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-09

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie cofnięcia M. R. dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 747/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-31

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w związku z cofnięciem dodatku mieszkaniowego

II SAB/Ke 47/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 747/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-22

Sprawa ze skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w związku z cofnięciem dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 33/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-30

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie wydania decyzji w sprawie cofnięcia M. R. dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 29/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 47/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę decyzji dotyczącej odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego