Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 1661/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy w przedmiocie uchylenia postanowienia dotyczącego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego zajęcia wynagrodzenia za pracę uchyla zaskarżone postanowienie i zasądza od Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy na rzecz S. K. 1

IV SA/Wr 226/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we W. w przedmiocie zmiany kwoty świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego stwierdza nieważność decyzji I i II instancji.