Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1694/09 - Wyrok NSA z 2010-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku w przedmiocie równoważnika pieniężnego z tytułu braku lokalu mieszkalnego

I OSK 1473/07 - Wyrok NSA z 2008-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. w przedmiocie opłaty czynszowej