Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

I OSK 1418/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej [...] w G. w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężnego za brak osobnej kwat...

III SA/Łd 209/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OZ 696/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłącznie sędziów w sprawie ze skargi na niewykonanie wyroku WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 17/07 w przedmiocie nie wydania decyzji o dopłacie do czynszu na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia [...]

III SA/Łd 391/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu

II SAB/Po 123/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność 'A' Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 514/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zamianę lokalu i niezakwalifikowania oraz nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu