Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1034/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu s k a r g ę

II SA/Wa 1062/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wstrzymaniu wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Lu 528/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OSK 1698/17 - Wyrok NSA z 2019-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie zwolnienia lokalu mieszkalnego