Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 967/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 17/10 - Wyrok NSA z 2010-06-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

I OZ 774/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

I OSK 1713/10 - Wyrok NSA z 2011-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

I OSK 81/08 - Wyrok NSA z 2009-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego 1/ uchyla zaskarżony wyrok i

III SAB/Lu 10/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania decyzji

II SA/Rz 409/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w (...) w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej

I OSK 1575/09 - Wyrok NSA z 2010-03-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężnego za remont lokalu

I OSK 1387/09 - Wyrok NSA z 2010-03-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

I OSK 1576/09 - Wyrok NSA z 2010-03-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu
1   Następne >   +2   6