Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1537/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1704/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie wznowienia postępowania w przedmiocie przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1694/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją utrzymującą w mocy decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 2122/16 - Wyrok NSA z 2018-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie nakazu opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OSK 2558/16 - Wyrok NSA z 2018-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie utraty uprawnień do równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

I OSK 1722/18 - Wyrok NSA z 2020-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego