Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2122/16 - Wyrok NSA z 2018-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie nakazu opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OSK 2558/16 - Wyrok NSA z 2018-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie utraty uprawnień do równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

I OSK 1722/18 - Wyrok NSA z 2020-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego