Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

OSK 1063/04 - Wyrok NSA z 2005-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1111/10 - Wyrok NSA z 2010-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia zachowania prawa do lokalu mieszkalnego

I OSK 138/07 - Wyrok NSA z 2008-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji cofającej prawo równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego